2010-02-02 20:27 #0 av: CelsiusT

Klickerträning är så mycket mer än att bara trycka på knappen på en plastdosa. Det är en träningsfilosofi, ett sätt att tänka på när man tränar.

Vad är klickerträning?
En felaktig uppfattning om klickerträning är att det är en ny träningsmetod, en ny fluga som är inne just nu och snart är förbi. Men så är faktiskt inte fallet utan det bygger på vetenskapliga inlärningsprinciper som man känt till enda sedan början på 1900-talet. Klickerträning är såklart inte ett universalverktyg som löser alla problem, men det är en intressant träningsmetod som visat sig vara väldigt effektiv. Idag är träningsmetoden välkänd inom hundsporten och där kan vi även se hur många olika sätt som folk låtit den influera sina gamla träningsmetoder på. Detta gör att alla idag inte längre följer det som en gång kom att kallas klickerträning, träningsmetoden som Karen Pryor gav namn åt. Jag tänkte nu reda ut lite om vad klickertärning faktiskt är. Vi börjar med de 4 punkter som klickerträning bygger på:

  • Positiv förstärkning - det betyder att man tillför en belöning för de beteenden man vill se mer av.
  • Individens egeninitiativ - det handlar om att individen själv får erbjuda beteenden eller komma på vad som lönar sig. Individen blir aldrig tvingad.
  • Användandet av en betingad förstärkare - i det här fallet en markör som visar exakt rätt beteende. Markören har först blivit positivt betingad då den alltid efterföljs av belöning (primär förstärkare).
  • Att vi fokuserar på det observerbara - när vi klickertränar så arbetar vi med beteenden som vi kan se.

 

Positiv förstärkning och negativt straff - vad är det?
Förvirrande nog finns det positiv förstärkning, positivt straff, negativ förstärkning och negativt straff - snurrigt, eller hur? Egentligen är det inte så konstigt som det låter utan det finns en vettig förklaring. Det finns inga värderingar i uttrycken utan det är rätt upp och ner fackuttryck. Tänk dig matematik: positiv + (något tillförs) och negativ - (något försvinner). Förstärkning = få ett beteende att upprepas, straff = få ett beteende att avta/försvinna/minska. Så egentligen är det helt logiskt. Positiv förstärkning blir då att man tillför något som gör att beteendet kommer att upprepas och negativ straff betyder att något försvinner så att beteendet avtar. Inlärning är egentligen väldigt simpelt och bygger på två faktorer: Beteenden som lönar sig upprepar man och beteenden som inte lönar sig fortsätter man inte att utföra.

Inom klickerträning använder vi oss i första hand av positiv förstärkning och vi försöker att i första hand fokusera på de beteenden vi vill ha. När vi får beteenden vi inte vill ha, så ser vi till att dessa inte längre lönar sig, eller att ett annat, oförenligt beteende, lönar sig mer. Man kan även, om det verkligen behövs, använda sig av negativt straff och alltså ta bort den faktor som får beteendet att löna sig. Ett exempel: Du jobbar på kontor och varje dag du kommer till kontoret ger chefen dig massa beröm för ditt arbete och dina egna idéer, visst känner man sig bra till mods, visst vill man gärna jobba för den chefen och komma med fler goda idéer? Men tänk dig istället att du varje dag när du kommer till jobbet får höra vad du har gjort för fel, hur dålig du är och att du kommer få lägre lön för att du inte jobbar tillräckligt bra. Den arbetsplatsen kommer inte att vara rolig att gå till varje dag, man kommer inte att känna sig manad att jobba för den chefen. Vilken av cheferna skulle du vilja jobba för?

Betingad förstärkare
Förstärkare är något som får ett beteende att upprepa sig, det är något som individen ser som lön och vill ha. Ett klick-ljud i sig är inte något som är värt att arbeta för, men om vi först betingar (=sätta upp villkor för) ljudet genom att klicka och ge primärförstärkare (det som individen i själva verket vill jobba för) så kommer snart beteendet som utförs just när klick-ljudet kommer att bli förstärkt bara av vetskapen, hos individen, om att primärförstärkaren är på väg. För att ta ett exempel: Du har ett arbete och varje månad kommer en lönecheck hem i brevlådan och varje gång är det lika spännande att se hur mycket lön man får och man blir lika lycklig varje gång den kommer. Men det är inte checken i sig som gör dig glad utan vetskapen om att pengarna kommer in på kontot, hade det inte efterföljts av pengar till kontot så försvinner glädjen med lönechecken ganska snabbt.

När man påbörjar klickerträning och påbörjar betingningen av klick-ljudet så ingår man även ett kontrakt med den individ man tränar och det är: Klick=belöning=ALLTID! Detta är en viktig grundpelare för att klickerträningen ska fungera.

När man har betingat klick-ljudet så har man gjort en klassisk inlärning, man har gjort en associationsinlärning. När klicket kommer så går ljudet rakt in i reptilhjärnan som sänder ut signaler i individens kropp. Om ljudet är positivt betingat så är dessa signaler som sänds ut i kroppen positiva och individen känner sig belönad - redan innan primärbelöningen är framme. Det är detta som gör användandet av betingad förstärkare så effektivt! Dels att individen inte behöver lyssna, tyda och tolka ljudet för att känna sig belönad utan belöningen känns i kroppen direkt, dessutom låter alltid klicket likadant och påverkas inte av ditt tillfälliga humör, så som din röst kan göra gör när du säger bra. Självklart kan man hitta på andra markörer än just klickerdosan, men just klickerdosan är framtagen för att den är mest effektiv enligt undersökningar.


Belöning - vad lönar sig?

Vad är en belöning? De flesta svarar direkt "godis" för det är det första man tänker på. Men jag skulle vilja säga att allt som lönar sig är en belöning. Men vad lönar sig då? Det kan vara allt från att få något gott till att få göra det man vill. Det viktiga att tänka på är att det inte är tränaren som bestämmer belöningen utan individen som tränas, eftersom det är den som tränas som ska känna sig belönad. Om en häst väldigt gärna vill gå hem så kan man använda sig av "att gå hemmåt" som belöning eftersom detta är något som individen vill (just då i alla fall). Man kan då be hästen utföra något och när den gör det så vänder man upp och går hemmåt, allt ifrån 2-3 steg till att faktiskt gå hela vägen hem. Men man kan ju tänka på att spara på belöningarna och då bara låta hästen gå hemåt några få steg, för att sedan låta hästen jobba för ytterliggare några steg osv.

Men när individen kan ett beteende kan man väl sluta belöna? Ja, så är det många som resonerar och även om man kan lära individen att utföra fler beteenden innan belöningen kommer, så anser jag att belöningen aldrig ska försvinna helt! Tänk dig att du går till jobbet varje dag, en dag kommer din chef in och säger: gud, vilket bra jobb du gör, nu får du lägre lön! Eller än värre: nu har du jobbat så länge här att du inte behöver lön längre. Vem käner sig manad att fortsätta utföra arbetet? Därremot kan man, när en uppgift går lätt för individen, be denne om ytterligare en uppgift innan belöningen kommer. Man kan även låta flera enkla beteenden, som vanligtvis efterföljs av enklare belöning med lägre värde, plötsligt utföras utan belöning mellan varje men avslutas med en jackpot!

Belöningens värde
Olika belöningar lönar sig olka mycket för olika individer. Vilken belöning som just din häst tycker bäst om kan bara din häst svara på. Det är bra att prova olika belöningar och se vilken just din häst tycker har högst respektive lägst värde. Faktumet att hästen värderar belöningarna olika mycket är något vi kan utnyttja i vår träning. När hästen utför ett enklare beteende utan störning så kan vi ge den en belöning med mindre värde, men bara vi flyttar oss till en plats med mer störning (ex. en ny miljö) så krävs det att belöningen har högre värde för att hästen ska vilja jobba för den. Om vi istället ger en belöning med högt värde vid enklare uppgifter så förlorar den belöningen värde eftersom det inte krävs lika mycket för att få den längre. Det är samma sak om du ska utföra ett arbete som kräver mer av dig än dina vanliga arbetsuppgifter gör, då vill du också ha mer betalt för det annars är det inte värt för dig att utföra det.

11116.jpg


Helena
(CelsiusT)

Källor:
http://www.canis.se/
Boken: Klickerträning för nybörjare av Natasja Atterbom (numera Ravenklint)
Egna erfarenheter och kunskaper