Hästens anatomi

Kolik

2009-11-19 18:12 #0 av: Dior

Vad är kolik? Kolik är ett samlingsnamn för buksmärtor hos hästen (hästen har ont i magen). Det är alltså ett tillstånd hos hästen som kan visa sig med flera olika symptom.

Vilka är symtomen?

När hästen har kolik, visar den ofta flera av nedanstående symptom

 • nedsatt aptit eller helt upphörd foderlust
 • nedsatt allmäntillstånd
 • oro
 • skrapar med hovarna
 • tittar mot buken
 • sparkar mot buken
 • förändrade eller upphörda tarmljud
 • rullar sig och skakar inte av sig när den rest sig upp
 • kastar sig omkull
 • upprepade urineringsförsök
 • svettas
 • ökad puls
 • ökad andningsfrekvens
 • upphörd avföring
 • diarré
 • feber

Indorella 6.jpgVad orsakar kolik?
Kolik kan ha många olika orsaker. En av de vanligaste orsakerna till kolik är att hästen drabbas av förstoppning i samband med snabba foderbyten och/eller minskad motion, exempelvis när boxvila ordineras av annan orsak. Gaskolik är också vanligt och uppkommer oftast då hästen fått i sig något olämpligt, t.ex. dåligt foder.

Andra orsaker till kolik är inflammation i tunntarmen, tumörer som orsakar stopp i tarmen, parasitskador, fellägen på tarmen, till exempel omvridningar, eller inklämning av tarm i navelbråck eller pungbråck.

Även smärtor från andra organ i buken kallas kolik. Till exempel smärtor från livmodern eller urinvägarna..

Hur påverkas användbarheten?
Hur snabbt hästen blir bra, beror på vad orsaken till koliken varit. För det mesta går ett kolikanfall över på några timmar och hästen kan brukas som vanligt så snart den är tillbaka på normal fodergiva igen. Om hästen drabbats av ett mera ihållande kolikanfall och kanske till och med behövt opereras, blir konvalescensen längre. Den/de veterinärer som behandlat hästen, ger i de fallen råd om hur uppträningen ska gå till.

Har hästen haft blindtarmsförstoppningar så brukar det komma tillbaka och orsaka allt värre symptom med allt tätare intervall. Slutligen kan man tvingas avliva hästen.

Esset14.JPG

1. Förebyggande
Hur förebygger jag kolik?
 

 Miljö
Se till att hästen inte kan komma åt foder om den kommer lös i stallet. Om hästen i lugn och ro kan stå och äta ur havrekärran el. liknande så får den antagligen i sig en hel del kraftfoder vilket antagligen kommer leda till kolik.

Försök undvika stress i samband med utfodring. Utfodra stökiga hästar först och låt hästarna äta i fred.

Foder
Utfodra din häst på bestämda tider. Dela upp fodret på minst tre, gärna fyra eller fler utfodringstillfällen. Hästen har en liten magsäck och är anpassad för att äta under en stor del av dygnet.

Utfodra alltid med grovfoder innan kraftfoder vid varje utfodringstillfälle. Genom att göra det undviker man den snabba pH-sänkning som annars uppstår när hästen äter kraftfoder på fastande mage.
 
Om du vet att din häst har lätt för att få förstoppning kan du ge hästen paraffinolja i fodret varje dag i samband med inställning på hösten eller vid snabb avställning. Paraffinoljan är bra, eftersom den inte tas upp alls av hästen. Billigast blir det om man köper den i femlitersdunkar i färghandeln. Även vetekli (med vatten) och uppblött betfor är bra.

Foder som sväller mycket när det kommer i kontakt med vätska måste du blöta innan du ger hästen. Torr betfor t.ex. kan ställa till med problem. Betfor sväller snabbt och mycket. Blötlägg det med minst dubbelt så mycket vatten i minst två timmar innan du ger det till hästen, annars sväller det i hästens mage och kan ställa till problem. Det får dock inte stå för länge, då kan det jäsa. Jäsningsprocessen går fortare i högre temperaturer, t.ex. en varm sommardag. Foder pellets i olika former kan vara bra att blötlägga innan du utfodrar. Prova att blötlägga det och se hur mycket och hur snabbt det sväller, då kan du själv avgöra om du tycker att du bör blötlägga det innan du ger det till hästen. Utfodra endast med foder av god hygienisk kvalitet. Om man är osäker på kvaliteten, går det bra att skicka in ett foderprov för analys till exempel till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.Att tänka på:

 • Kontrollera hästens tänder
 • Avmaska hästen rätt
 • Vänj hästen sakta vid nya foder
 • Utfodra hästen på bestämda tider vid minst 3-4 tillfällen per dygn
 • Vänj hästen vid det färska gräset innan du släpper den på bete
 • Blöt upp foder som sväller mycket och snabbt vid kontakt med vätska
 • Minska kraftfodergivan enligt råd av veterinär om du ställer av hästen helt
 • Ge hästen fri tillgång till vatten dygnet runt
 • Motionera hästen ordentligt varje dag
 • Se till att hästen får röra på sig så mycket det går, när den är skadad

Bild 066.jpg


2. Diagnos och behandling
Hur märker jag att hästen har kolik?

nedsatt aptit eller helt upphörd foderlust

 • nedsatt allmäntillstånd
 • oro
 • skrapar med hovarna
 • tittar mot buken
 • sparkar mot buken
 • förändrade eller upphörda tarmljud
 • rullar sig och skakar inte av sig när den rest sig upp
 • kastar sig omkull
 • upprepade urineringsförsök
 • svettas
 • ökad puls
 • ökad andningsfrekvens
 • upphörd avföring
 • diarré
 • feber


Ett kolikanfall kan yttrar sig olika beroende på vad orsaken är. En häst kan alltså ha kolik, trots att den bara visar något eller några av symptomen som beskrivs här. Symptomen kan också skilja sig mellan olika individer. Ett av de första tecknen brukar vara nedsatt eller helt upphörd aptit. Hästen brukar också bli mera dämpad än normalt och mindre intresserad av vad som händer i omgivningen, blicken blir frånvarande och öronspelet uteblir. Urinering och avföring brukar upphöra, men i vissa fall får hästen diarré. Tarmljuden är ofta nedsatta på grund av minskad eller upphörd tarmmotorik och puls och andning kan vara påverkade. Det är vanligt att hästen visar tecken på smärta som oro, skrapande med hovarna och att den tittar och sparkar mot buken. Vid kraftiga smärtor kan hästen kasta sig omkull och rulla våldsamt. Den kan då ofrivilligt skada både sig själv och personer i närheten.


Vad ska jag göra?
Det första du ska göra är att ta bort allt foder, vattnet ska du dock låta vara kvar. En kolikhäst ska ha tillgång till vatten! Redan i det första stadiet bör du rådfråga en veterinär.

Veterinären vill gärna ha uppgifter om

 • Puls. Man kan känna pulsen i ett kärl som rundar ganaschens underkant. Genom att följa med fingrarna på insidan av ganaschen kan man ganska lätt hitta kärlet. Håll ett lätt tryck och räkna frekvensen. Man kan också känna pulsen på baktill på vardera sidan om kotlederna. Ett annat alternativ är att lyssna på hjärtat bakom hästens armbågar. Normal puls i vila är 28-40 slag/minut.
 • Andningsfrekvens. Andetagen brukar synas bra om man står en bit ifrån hästen och tittar mot buken. Man kan också titta på hur näsborrarna rör sig. Normal andningsfrekvens i vila är 8-16 andetag/minut
 • Temperatur. Temperaturen tas med en vanlig febertermometer genom att försiktigt föra in den i ändtarmen. Det går lättare om man smörjer spetsen med vaselin eller liknande före införandet. Normal temperatur är 37,5-38,2°C. Om hästen har mycket ont och kastar sig, ska man inte försöka ta tempen.
 • Beteende
 • Har hästen haft kolik tidigare?
 • Avföring - senast, konsistens?
 • Hästens ras, ålder och kön
 • Tarmljud? Lägg örat mot hästens buk (mage) och lyssna efter tarmljud. Hos en frisk häst låter tarmarna med jämna mellanrum. Om du är osäker på hur det ska låta, lyssna på en häst i stallet som är frisk.
 • Eventuell medicinering


Allt detta för att du ska kunna ge en så korrekt sjukdomsbild som möjligt, så att veterinären ska kunna ställa en korrekt diagnos och avgöra om behandling krävs. Veterinären kommer med hjälp av din sjukdomsbeskrivning avgöra om hästen bör komma under behandling. Kanske kommer veterinären ut till ditt stall eller så får du åka in till en klinik med den.

Kunskapsträdet - Kolik

Om hästen inte har hysteriskt ont och därför inte går att kontrollera, ska du röra på den i skritt. Att rida hästen är dock inte att rekommendera eftersom den kan få så ont att den får svårt att kontrollera sig själv och kan t.ex. kasta sig ner på marken och rulla. Vad du kan göra för att röra på hästen är att gå en promenad med den. Gå i närheten av stallet så ni inte hamnar för långt bort om det blir värre.

Om hästen mår så dåligt att den inte kan röra på sig är det viktigt att boxen har ordentligt med strö så att hästen inte skadar sig. En häst som har väldigt ont kan inte kontrollera sig själv och det kan därför vara en bra idé att hålla sig utanför boxen.

Ett alternativ om man har tillgång till ridhus, är att släppa hästen där.
Följ alltid veterinärens råd!
Tecken på att hästen börjar bli bättre är att den släpper ifrån sig gaser och har avföring. Ett annat gott tecken, är att den blir mera intresserad av omgivningen och att den börjar intressera sig för mat.

Att göra:

 • Tag bort allt foder, men lämna kvar vattnet
 • Kontrollera puls, andning, temperatur och tarmljud
 • Rådgör med en veterinär
 • Rör på hästen i skritt!
 • Ströa boxen ordentligt om hästen måste vara kvar i boxen
 • Följ veterinärens råd!

DSC06962.JPG

Vad gör veterinären?
Veterinären undersöker hästen för att bilda sig en uppfattning om hur allvarlig koliken är och vad som kan vara orsaken. En viktig del i diagnostiken är sjukdomshistorien, därför är det viktigt att någon person som känner hästen finns närvarande. I undersökningen ingår kontroll av puls, andning, tarmljud, slemhinnor och beteende. Veterinären utför också en rektalundersökning. Genom att föra in armen i ändtarmen kan tarmar och andra organ i den bakre delen av buken undersökas. Förstoppning, gas, fyllda tarmar och fellägen, är exempel på vad som kan diagnosticeras med den metoden. Ett annat moment som ofta ingår i undersökningen av en kolikhäst, är nedförandet av en nässvalgsond till magsäcken. Syftet är att undersöka om det är övertryck i magsäcken och i så fall avlägsna maginnehåll. Man kan också tillföra medicin och vätska via sonden. Till exempel paraffinolja eller glaubersalt som båda är till för att lösa förstoppningar. Om hästen är svår att undersöka, måste man ibland ge lite lugnande och kanske också smärtstillande medicin. Hästen brukar också få kramplösande medicin. Om hästen är mycket påverkad, eller kraftigt förstoppad, brukar den också få dropp. Efter undersökningen gör veterinären en bedömning om hästen kan behandlas hemma, eller om har så allvarliga symptom att den måste remitteras till ett djursjukhus.

Eventuellt får du åka iväg med din häst till en klinik för vidare behandling. Ibland kan det bli aktuellt med operation för att ställa diagnos och rätta till felet. Det kostar en hel del att öppna hästen och den kommer att behöva vara kvar på kliniken några dagar, vilket höjer kostnaderna. Viktigt är då att du har din häst försäkrad så veterinären kan göra allt han/hon kan för att rädda din häst, samtidigt som du bör veta att försäkringen inte alltid täcker hela kostnaden. Glöm inte att fråga veterinären om eftervården!

3. Rehabilitering och eftervård
Det akuta stadiet är över, vad ska jag göra nu?

Fråga vetrinären om du inte förstår eller om du är osäker, de är vana att svara på frågor. Det vanligaste är att man inte hittar orsaken till att en häst drabbas av kolik, men det är viktigt att tänka igenom alla eventuella orsaker, så att man om möjligt kan förhindra att det händer igen.
Glöm inte att hästen alltid ska ha fri tillgång till vatten!

Att göra:

 • Ge bara vatten de första 12-24 timmarna efter kolikanfallet, inget foder, om inte den behandlande veterinären ordinerar något annat.
 • Dagarna efter räcker det med hö, ge små doser 5-7 ggr/dag
 • Var försiktig med kraftfoder
 • Ändra på det du tror ha orsakat koliken
 • Se över motion och foderstat
 • Har du fått råd från veterinären, följ dem!
 • Har din häst haft kolik ofta under tiden du haft den, gör en utredning på en klinik!


Källa:
Text av Leg. veterinär Karolina Dahlkvist

Anmäl
2009-11-20 08:20 #1 av: Lorita

En lång men väldigt bra artikel.

Jag har själv bara råkat ut för kolik en gång, peppar peppar och det i början av mitt hästägande, vad synd man tycker om hästen då får verkligen ont. Nu hade vi svårt att få ut veterinär där vi bodde och när vi ringde veterinären så fick vi rådet att promenera med hästen och det gjorde vi och efter en evighet släppte det på henne.

Orsaken vet jag inte men det var mycket obehagligt att gå där med sin älskling och glädjen var stor när smärtan släppte och hon sen bajsade normalt

Med vänlig hälsning Lorita
Sajtvärd för Konstnärer, Welshponny och Westernridning
Anmäl
2009-11-20 13:11 #2 av: CelsiusT

Jättebra och nyttig artikel =)

Medarbetare på westernridning.ifokus

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.